USLUGA VIRTUALNOG UREDA

Radite posao od doma, a trebate fizičku adresu i poštanski sandučić? Trebate registrirati društvo, a nemate adresu?

Za sve domaće i strane tvrtke kojima je potrebna poslovna adresa pružamo uslugu virtualnog ureda.

Virtualni uredi predstavljaju novu vrstu ureda koji omogućuju vlasnicima tvrtki i njihovim zaposlenicima da svoj posao obavljaju od kuće ili neke druge lokacije koristeći različite oblike tehnologije od računala do pametnih telefona. Ovakva vrsta ureda osigurava maksimalnu fleksibilnost, radeći od kuće, na putu ili čak iz druge zemlje.

Ovu uslugu možemo dogovoriti prije (nove) registracije društva ili prema dogovoru.

Usluga Virtualnog ureda obuhvaća :

– prijavu poslovne adrese na lokaciji
– mogućnost preusmjeravanja pošte na drugu adresu (možete preusmjeriti na adresu koju želite kod kuće ili u inozemstvu,

– scan vaše pošte i slanje putem e-maila, itd

– zaprimanje Fax-a (prema dogovoru)

– kopiranje i printanje dokumentacije

CIJENA:

Inicijalno otvaranje poslovne adrese : 300 kn

Usluga virtualnog ureda mjesečno : 100 kn ( Preusmjeravanje pošte ili Fax-a do iznosa od 100 kn uključeno u cijenu.)

Napomena: Uslugu virtualnog ureda je moguće ugovoriti samo uz naše knjigovodstvene usluge, tj. ugovaramo je (na zahtjev) s našim budućim i sadašnjim kljentima.