USLUGA VIRTUALNOG UREDA

Radite posao od doma, a trebate fizičku adresu i poštanski sandučić? Trebate registrirati društvo, a nemate adresu? Za sve domaće i strane tvrtke kojima je potrebna poslovna adresa pružamo uslugu virtualnog ureda. Virtualni uredi predstavljaju novu vrstu ureda koji omogućuju vlasnicima tvrtki i njihovim zaposlenicima da svoj posao obavljaju od kuće ili neke druge lokacije[…]

Online knjigovodstvo

ePoslovanje i online knjigovodstvo Zašto biste mijenjali dosadašnji način vođenja poslovnih knjiga? Razloga je više, a ovom prilikom ćemo se osvrnuti na neke od njih. Veće brzine internet veza omogućile su razvoj usluga i aplikacija baziranih na internet tehnologijama. Bankarstvo je među prvima svoje usluge učinilo dostupnim preko PC i online povezivanja, te nema više[…]